Beoordeling

Je kunt voor deze webkwestie bij elkaar 100 punten verdienen.
Hieronder kun je zien waarmee je die punten kunt verdienen.
Je weet dus waar de leerkracht op zal letten

3 punten voor vraag 1-6
4 punten voor vraag 3-4-5-7-8
5 punten voor vraag 2-10-11

Voor je krantenartikel kun je in totaal 55 punten verdienen.

Goed Voldoende Moet beter
Alle hoofdstukken beschreven 5 punten 2 punten 0 punten
Opmaakregels uitgevoerd 5 punten 2 punten 0 punten
Grootte van elk hoofdstuk 5 punten 2 punten 0 punten
Spellingsfouten Niet meer dan 1 spellingsfout per hoofdstuk
15 punten
2 of 3 spellingsfouten per hoofdstuk
10 punten
meer dan 3 spellingsfouten per hoofdstuk
10 punten
Eigen woorden gebruikt Je kunt lezen dat je je eigen woorden gebruikt hebt.
20 punten
Hier en daar merk je dat je zinnen gebruikt hebt die recht van een  website of uit een boek komen.
10 punten
Je kunt merken dat je heel veel gekopieerd en geplakt hebt van een website of rechtstreeks uit een boek hebt overgeschreven.
Afbeeldingen Je hebt bij elk hoofdstuk een passende afbeelding gevonden.
5 punten
Er zijn 1 of 2 afbeeldingen die niet zo goed passen bij het hoofdstuk
5 punten
Er zijn 3 of meer afbeeldingen die niet zo goed bij het hoofdstuk passen.
0 punten